ТРАНСФЕР НА ПАРИ СО "SMALL WORLD"

БЕЗБЕДНО

Ние сме регулирана компанија за финансиски услуги која работи со повеќе од 1 милион трансакции месечно

БРЗО

Инстант или на ист ден услуга до над 180 земји ширум светот

ДОВЕРЛИВO

Над 15 милиони клиенти ширум светот ни веруваат во нивните глобални потреби за трансфер на пари

“Брз трансфер на пари” е електронски пренос на пари од едно физичко лице во една земја на друго физичко лице во друга земја во рок од 1 час од уплатата, независно дали преносот е од или кон Република Северна Македонијa.

Уплатите врз основа на брз трансфер на пари од Република Македонија не можат да надминат износ од 2.500 евра месечно по поединечно физичко лице, а исплатите врз основа на брз трансфер на пари во Република Северна Македонија не можат да надминат износ од 5.000 евра дневно по поединечно физичко лице.