ВИЗИЈА
„Да бидеме лидер на пазарот за услуга брз трансфер на пари во Македонија“

МИСИJА
Нашата финансиска институција, во центарот на својата активност ги има луѓето и довербата. Ние сме решени да создадеме максимална вредност во услугите на клиентите бидејќи нашиот успех е тесно поврзан со успехот на нашите клиенти. Ние ги градиме нашите производи и услуги со приоритет на нивните барања и цели, така што нашите клиенти да имаат фантастично искуство и што е можно поедноставен живот.