СКОПЈЕ

РАЕА ФАЈНАНШЕЛ 
Mраморец 6б, Скопје
Тел: +38971271009
Мејл: info@raeasw.mk
Google Map дирекции

МОНЕЈ ТРАЈДЕ МЕНУВАЧНИЦА 
ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР – ГТЦ ПОДРУМ БР.12-ЛОКАЛ 384
ТЕЛ: +389 75 308 094
MЕЈЛ: moneytradegtc@gmail.com
GOOGLE MAP Дирекции

АГНЕСА СЕРВСЕС

Адреса: Методија Митевски бр.2-б, Чаир
Тел: +389 70 967 307
Мејл: rilindja-krenzilumjan@gmail.com 
Google Map Дирекции

Наскоро…

Наскоро…

ТЕТОВО

Реа Травел 20
Ул. Илинденска бр53-г – Тетово
Тел + 389 78 347 444
Мејл: info@reatravel.com
Google Map Дирекции

 

АЛОЕРЕНТ
ул.Илинденска бр.1 Тетово
Тел: 071 532 500
Мејл: aloerent@hotmail.com
Google Map дирекции

 РИЛИНДЈА ТУРИСТ
ул.Илинденска бр.81/А Тетово

Тел: +389 72 222 699
Мејл: rilindja-turist@hotmail.com
Google Map дирекции

ОХРИД

РУМЕЈСА ЗИБА ДООЕЛ ул. Булевар Туристичка бр.4-пазариште Мејл: rumejsa170@gmail.com Teл: + 389 77 428 511 Google Map дирекции

СТРУГА

 Фламуртари Травел
Адреса: ул.ЈНА 7 бр 7
тел: +389 46 786 436
мејл: flamurtari.struga@hotmail.com
Google Map Дирекции

СТРУМИЦА

МЕНУВАЧНИЦА НОВМИЛЕНИЈУМ Адреса: Ул. Бул Маршал Тито бб, ГТЦ Глобал/43, Струмица Тел: +389 34 340 265 мејл: novmilenium@hotmail.com Google Map Дирекции 

МЕНУВАЧНИЦА НОВМИЛЕНИЈУМ
Адреса: Ул. Бул Маршал Тито бр 1, Струмица
Тел: +389 34 340 265
мејл: novmilenium@hotmail.com
Google Map Дирекци

ГОСТИВАР

СВИСС ТРАВЕЛ ДООЕЛ 
Адреса: Ул. Браќа Гиновски бр.1, Гостивар
Тел: +389 70 554 500
Mејл: swisstravelgv@hotmail.com

СВЕТИ НИКОЛЕ

ДОДЕВСКИ АРT ДООЕЛ
Адреса: Плоштат Илинден бр 58 , Св. Николе
Тел:  +389 76 227 799
Мејл: dodevski_art@yahoo.com

КИЧЕВО

МЕСАРА БАЛИ ДОО
Адреса: 11 Oктомври бр 3 , Кичево
Тел:  +389 71 272 165
Мејл: mesarabali@gmail.com

БИТОЛА


МЕНУВАЧНИЦА ПРИМУС
Адреса: Ул. Трст бр55, Битола
Тел : 047 23 73 74
Мејл: primusbt@yahoo.com

ВЕЛЕС

DARBA 2016 DOOEL
Адреса : Ул.8ми Септември бр55.
Тел: +389 78 492 202
Мејл: darbaleonis@gmail.com